Szanowni Państwo,
witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024 i zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 5 września (wtorek) o godz. 16.30 do budynku Szkoły. Omówię krótko plan pracy szkoły, a nauczyciele instrumentów ustalą z Państwem plan zajęć indywidualnych, natomiast wspólnie ze Szkołą Podstawową T.O Edukacja przywitam uczniów 4 września zgodnie z harmonogramem tego dnia.

Od klasy 4 c6 i od klasy 2 cyklu czteroletniego (zgodnie z ramowym planem nauczania MKiDN w załączeniu) obowiązkowym przedmiotem dla uczniów będzie również CHÓR (2×45 min), który poprowadzi Pan Piotr Mytkowski. Pani Weronika Cieślik która prowadziła dotychczasowe zajęcia przenosi się zawodowo do Poznania, dziękujemy Pani Weronice za dotychczasową współpracę!

MKiDN stworzyło możliwość połączenia w grupy zajęć, których program nauczania się pokrywa i tak dzięki temu Klasa 5 c6 i uczniowie cyklu czteroletniego będą mogli mieć niektóre zajęcia wspólnie, co pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych dni na inne zajęcia uczniów.

W klasie 6 cyklu sześcioletniego, w klasie 5 oraz w cyklu czteroletnim zajęcia z teorii (Kształcenie Słuchu oraz Audycje Muzyczne poprowadzi Pani Magdalena Gotlib – Pęchra.

W klasie 4 zajęcia z Kształcenia Słuchu oraz Wiedzy o muzyce (dawniej Audycje muzyczne) poprowadzi Pani Zuzanna Ziarnowska. 

W klasach 1- 3 c6, jak informowałem wcześniej w zastępstwie za Panią Monikę Pacynę zajęcia z Rytmiki i Kształcenia słuchu poprowadzi Pani Dorota Kuźnicka. 

W klasie 5 i 6 cyklu sześcioletniego i od klasy 3 cyklu czteroletniego uczniowie, których instrumentem głównym nie jest fortepian mają tzw. obowiązkowy fortepian dodatkowy. Zajęcia z fortepianu dodatkowego prowadzić będzie Pani Zuzanna Ziarnowska (1×30 min)

W tym roku prowadzone będą trzy zespoły instrumentalne – perkusyjny, gitarowy i fletowy (2 x 45 min). Do pracy w zespole uczniów wskazuje nauczyciele prowadzący zespół. Uczniowie grający w zespole instrumentalnym nie muszą uczęszczać na chór.