POZNAJ WARUNKI REKRUTACJI

4zerwSzanowni Państwo

SZKOŁA MUZYCZNA PROWADZI NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH: FORTEPIAN, SKRZYPCE, GITARA, PERKUSJA, FLET, KLARNET, TRĄBKA (NOWOŚĆ)

 • Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się
  kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat
  w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 • Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się
  kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej
  niż 16 lat; 

Pierwszy etap rekrutacji – zapisy. Złożenie formularza zgłoszenia do dnia 07 czerwca 2024

Etap drugi – badanie predyspozycji muzycznych.
Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się
w dniach 20 – 24 maja, 3 – 7 czerwca oraz 17 czerwca 2024 r. od godz. 15.00

Poniżej informacje dotyczące Szkoły Muzycznej I stopnia oraz formularz zgłoszenia. ZAPRASZAMY!

W maju i czerwcu 2024 po indywidualnym ustaleniu telefonicznym terminu zostanie przeprowadzony cykl spotkań z rodzicami i kandydatami na uczniów Szkoły Muzycznej. Będą to spotkania podczas których będzie możliwość konsultacji i oceny  predyspozycji muzycznych dziecka, natomiast sam termin badania predyspozycji będzie ustalony telefonicznie i potwierdzony drogą mailową – indywidualnie na podstawie złożonych zgłoszeń do Szkoły Muzycznej T.O „Edukacja”.  Prosimy rodziców i opiekunów o niezwłoczne skontaktowanie się z Sekretariatem Szkół TOE w celu złożenia Formularza Zgłoszenia Kandydata.

Przypominamy, że udział dziecka w badaniu predyspozycji muzycznych jest bezpłatny!

Zajęcia w Szkole Muzycznej składają się z:

Zajęcia indywidualne (instrument główny)

 • Klasy 1-3  cyklu 6 letniego zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 30 min.
 • Klasy 4-6  cyklu 6 letniego zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 1-4  cyklu 4 letniego zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 45 min.

Zajęcia grupowe

 • Klasy 1-3 c6 – Rytmika 1 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 1-3 c6 – Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 4-6 c6 – Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 4-6 c6 – Audycje Muzyczne 1 x w tygodniu / 45 min.

  Dodatkowo od klasy 4 w Szkole prowadzone są zajęcia z chóru oraz od klasy 5 fortepianu dodatkowego (dla uczniów uczących się na instrumencie innym niż fortepian)

 • Klasa 1 c4 – Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu / 45 min
 • Klasa 2 – c4 – Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu / 45 min. oraz 1 x w tygodniu Audycje muzyczne.
  Dodatkowo od klasy 2 cyklu sześcioletniego w Szkole prowadzone są zajęcia z chóru oraz od klasy 3 fortepianu dodatkowego dla uczniów grających na innym instrumencie niż fortepian.

Badanie predyspozycji w dniach 20 – 24 maja, 3 – 7 czerwca oraz 17 czerwca 2024 r. od godz. 15.00

DOŁĄCZ DO NAS!

Szkoła muzyczna to nie tylko nauka gry na instrumencie! 

KILKA NAUKOWYCH FAKTÓW!

Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.

Cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.

Wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100 % rozumienie działań na ułamkach).

Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25 % większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.

Ciekawostką są wyniki badań z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66 % wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44 % przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych

Badania wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności.

 kontakt

Rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie szkoły przy ul. Inżynierskiej 2/4
Szczegółowe informacje będą udzielane w sekretariacie Szkoły

pod numerem telefonu 0-42 636 81 53

lub bezpośrednio u Dyrektora tel. 507 118 546

Pozdrawiam serdecznie ! Piotr Piotrowski – Dyrektor Szkoły Muzycznej T.O „Edukacja”