Nauczanie w czasie ograniczeń COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE OGRANICZEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Regulamin funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego Edukacja w czasie epidemii, zawierający zasady i procedury bezpieczeństwa oparte na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i GIS - w celu zapobiegania i przeciwdziałania...

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO

REGULAMIN PRACY SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO “EDUKACJA” W ŁODZI NA CZAS OBOWIĄZKU PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Poz. 1830 z...

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO

REGULAMIN PRACY SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO “EDUKACJA” W ŁODZI NA CZAS OBOWIĄZKU PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Poz. 1830 z...