Regulamin funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego Edukacja w czasie epidemii, zawierający zasady i procedury bezpieczeństwa oparte na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i GIS - w celu zapobiegania i przeciwdziałania...